Đại Hội Cổ Đông

Namcong tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018

Vào lúc 8h00 ngày 02 tháng 04 năm 2016, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nam Công đã diễn ra tại phòng hội nghị, khách sạn Mismo, số 531 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Tham gia đại hội có sự hiện diện của HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014, ban Tổng Giám đốc Công ty cùng các cổ đông. Ngoài ra đại hội còn có sự tham dự của quý khách mời là lãnh đạo các Công ty liên kết và đại diện các phòng ban trong Công ty dưới sự chủ trì của Ông Nguyễn Phi Hùng, Chủ tịch HĐQT.

ncm dai hoi co dong

Tại đại hội, các cổ đông đã nhất trí với tỉ lệ 100% để thông qua các nội dung như: Báo cáo thường niên năm 2015; tờ trình báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015; kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016; tờ trình mở rộng lĩnh vực sản suất kinh doanh; kế hoạch chia cổ tức năm 2016; điều chỉnh và bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động; bầu cử Hội đồng Quản trị, ban Giám đốc, ban Kiểm soát và Kế toán trưởng nhiệm kỳ mới 2015-2019.

ncm dai hoi co dong

Một trong những nội dung chính của đại hội là Báo cáo thường niên 2015 do ông Nguyễn Tuấn Phúc – thành viên ban Cố vấn - trình bày với mục đích báo cáo đến quý cổ đông tình hình hoạt động sản xuất trong năm với tổng doanh thu cả năm đạt 143 tỷ đồng, tăng 11 tỷ, tương đương tăng 8.3% so với kế hoạch năm 2015; tổng sản lượng cả năm đạt 2.792 tấn, vượt 592 tấn, tương đương tăng hơn 26,9% so với kế hoạch năm 2015. Với kết quả đạt được, ban lãnh đạo Công ty đề ra chỉ tiêu năm 2016 với mức tổng doanh thu hợp nhất đạt 180 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2015; tổng lợi nhuận hợp nhất đạt 7,19 tỷ đồng, tăng 117% so với năm 2015; tổng sản lượng cả năm đạt 3.600 tấn, tăng 28.94% so với năm 2015;

Phần phân tích tình hình tài chính và định giá cổ phiếu của Công ty do ông Trương Đại Hãn, chuyên viên tài chính, trình bày đã thể hiện được tiềm năng phát triển trong thời gian sắp tới của Công ty Cổ phần kỹ thuật Nam Công. Đặc biệt phần so sánh một số chỉ tiêu của Namcong so với các công ty có uy tín trong ngành và với chỉ tiêu trung bình của ngành, Namcong vẫn vượt mức ở một số chỉ tiêu như chỉ số ROA đạt 3,47% trong khi mức bình quân của ngành chỉ đạt 3% hay tỉ suất ROE đạt 11,19% trong khi mức bình quân của ngành là 10%.

Bài phân tích đã thể hiện được những thành quả mà HĐQT nhiệm kỳ trước đã nỗ lực đạt được, mang lại giá trị đầu tư xứng đáng trên sự đóng góp của các cổ đông, và củng cố thêm niềm tin của Quý cổ đông vào đường lối và chính sách phát triển của Công ty trong thời gian sắp tới.

ncm dai hoi co dong

Top