Các dự án cung cấp kết cấu và thiết bị cơ khí

 • KASATI
 • KASATI
 • KASATI
 • KASATI
 • KASATI
 • KASATI
 • KASATI
 • KASATI
 • Chi Tiết Dự Án

  NĂM BỘ GÁ ANTEN VIBA KHUNG OPEN RACK ANTEN PERU TỦ PHÂN PHỐI NGUỒN
  2016

  1.828 Bộ

  1,656 tỷ đồng

  1.297 bộ

  1,297 tỷ đồng

  -

  1.828 bộ

  1,324 tỷ đồng

  2017

  826 bộ

  789 triệu đồng

  40.000 bộ

  4 tỷ đồng

  1.300 bộ

  5,8 tỷ đồng

  708 bộ

  516,84 triệu đồng


  CÁC DỰ ÁN KHÁC

   CHUNG CƯ HOPE GARDEN

   CHUNG CƯ HOPE GARDEN

   CÔNG TY TNHH APM SPRING VIỆT NAM

   CÔNG TY TNHH APM SPRING VIỆT NAM

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

   CÔNG TY HENKEL VIỆT NAM

   CÔNG TY HENKEL VIỆT NAM

   CÔNG TY ZENO

   CÔNG TY ZENO

  Top