Văn hóa

NCM hiểu rằng sự thành công trong kinh doanh không chỉ là nhờ vào các sản phẩm mà công ty cung cấp, mà còn nhờ vào sự đóng góp của những con người trong công ty - đó là một trong những tài sản quan trọng nhất đối với NCM. NCM không ngừng cố gắng xây dựng công ty trở thành một nơi làm việc tuyệt vời.

 

Nhắm đến mục tiêu là "Một nơi làm việc tuyệt vời", NCM luôn tạo cơ hội phát triển cho nhân viên trong định hướng nghề nghiệp cũng như sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Bên cạnh việc tạo ra một môi trường đa dạng cho nhân viên, NCM cũng đưa ra chế độ lương thưởng và phúc lợi hấp dẫn cùng điều kiện làm việc tuyệt vời. Chúng tôi luôn cố gắng để phát triển năng lực của đội ngũ quản lý – những người luôn cố gắng và không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh cũng như làm việc. Chúng tôi đã thiết lập những hệ thống để đảm bảo sự phát triển nghề nghiệp một cách liên tục cho nhân viên, bên cạnh đó chương trình ghi nhận và tưởng thưởng kết quả làm việc của nhân viên cũng là một phần trong văn hóa quản lý của công ty.

 

NCM nuôi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, trong đó hoạt động kinh doanh được thực hiện phù hợp với các giá trị văn hóa , đạo đức và truyền thống của xã hội Việt Nam. Ngoài mức lương thưởng và lợi ích cạnh tranh thì đây sẽ là một trong những yếu tố quan trọng chịu trách nhiệm thu hút nhân tài cho công ty.

 

Top