P.HCNS kính gửi toàn thể CBCNV Thông báo Số 24/2017/TB-NCM về việc "Bình chọn Nhân viên xuất sắc của năm 2017"

Nội dung chi tiết về Thông báo như sau:

THÔNG BÁO

“ Về việc Bình chọn Nhân viên xuất sắc của năm 2017"

Kính gửi : Toàn thể Anh/ Chị CB-CNV Công ty CP Cơ Khí NCM

Nhằm mục đích bình chọn và biểu dương CBCNV có thành tích xuất sắc đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, qua đó khích lệ phong trào thi đua lao động, động viên khuyến khích CBCNV tích cực nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ, kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đề ra. Đây cũng là dịp đề cao văn hóa làm việc cho CBCNV Công ty.

Ban Giám Đốc trân trọng thông báo "Bình chọn nhân viên xuất sắc của năm 2017" cho toàn thể CBCNV. Cụ thể như sau:

1.  Danh hiệu giải thưởng năm 2017:

Nhân viên xuất sắc: 02 giải thưởng, bao gồm:

-   Khối sản xuất: 01 giải thưởng;

-   Khối văn phòng: 01 giải thưởng.

2.  Đối tượng bình chọn:

Toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Cơ Khí NCM (trừ Ban giám đốc)

3.  Tiêu chí bình chọn:

 -    Hoàn thành và đảm nhận tốt, xuất sắc công việc, chức danh được giao;

-    Có ý thức trách nhiệm và say mê với công việc;

-    Chấp hành tốt Nội quy, Quy định;

-    Hòa đồng, vui vẻ, hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp;

-    Tham gia nhiệt tình các hoạt động phong trào của công ty;

-    Công tác tại công ty trên 06 tháng.

v    Lưu ý:

·    CBCNV có quyền tự tiến cử mình;

·    Việc đề cử đánh giá và bình chọn nhân viên xuất sắc được căn cứ vào yêu cầu của chức danh, công việc và mức độ hoàn thành công việc; không vì công việc giản đơn, vị trí chức danh thấp mà không được đánh giá đề cử và bình chọn.

4.   Cách thức bình chọn:

-    Mỗi phòng ban tự tiến hành bỏ phiếu bình chọn dựa trên danh sách tiến cử để bình chọn:

·    Khối văn phòng: Mỗi phòng ban bộ phận sẽ bình chọn 01 nhân viên xuất sắc của phòng để đưa vào danh sách đề cử.

·    Khối sản xuất: Mỗi tổ sẽ bình chọn 01 nhân viên xuất sắc của tổ (bao gồm cả Xưởng Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh) để đưa vào danh sách đề cử.

-   Trưởng đơn vị gửi danh sách đề cử nhân viên xuất sắc sau khi tiến hành bình chọn tại Phòng ban về P.HCNS trước ngày 22/12/2017.

-   Ban giám đốc sẽ bình chọn nhân viên xuất sắc năm 2017 dựa trên danh sách nhân viên  các Phòng ban gửi về.

5.   Giải thưởng:

-    Giải thưởng cho danh hiệu nhân viên xuất sắc bao gồm: 1.000.000 (VNĐ), bằng khen và cúp lưu niệm.

-    Nhân viên xuất sắc sẽ được vinh danh trong lễ tất niên công ty diễn ra vào ngày 29/12/2017.

-    Nhân viên xuất sắc sẽ được nêu tên trên trang web chính thức của Công ty.

 Các Trưởng phòng ban, bộ phận có trách nhiệm thông báo cho nhân sự thuộc sự quản lý của phòng ban, bộ phận mình biết và thực hiện theo thông báo này.