THÔNG BÁO

" Về việc chuyển địa điểm văn phòng tại Thành Phố Hồ Chí Minh "

Kính gưi: Toàn thể anh/chị Công Ty Cổ Phần Cơ Khí NCM

Để đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng quy mô công ty và Namcong Group. Ban giám đốc CÔng Ty Cổ Phần Cơ Khí NCM thông báo đến toàn thể CBCNV Công ty về việc chuyển địa điểm văn phòng làm việc như sau:

1. Thay đổi địa điểm làm việc.

  • Địa chỉ văn phòng cũ: Căn N3, Tầng 3, tòa nhà Phúc Yên 2, số 33 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận tân Bình.
  • Địa chỉ văn phòng mới: Tòa nhà Biball, 180 đường số 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân ( Tầng 2 và tầng 3)

* Lưu Ý: Địa chỉ trụ sở công ty không thay đổi.

2. Thời gian chuyển văn phòng:

  • Thứ bảy- Ngày 04/08/2018: Đóng thùng hồ sơ, tài liệu, thiết bị máy móc và chuyển văn phòng
  • Thứ hai- Ngày 06/08/2018: Chính thưc làm việc tại địa điểm mới

3. Trách nhiệm:

  • Tất cả các phòng ban có trách nhiệm thông báo đến các khách hàng/ đối tác của mình cập nhật lại thông tin địa chỉ văn phòng mới để tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên hệ và không ảnh hưởng đến các giao dịch khác của khách hàng/đối tác.
  • Tất cả các phòng ban làm việc tại văn phòng Phúc Yên có trách nhiêm sắp xếp, đóng thùng hồ sơ, tài liệu, máy móc thiết bị của phòng ban mình để chuyển từ văn phòng Phúc Yên qua Biball.
  • HRAD chịu trách nhiệm Thực hiện và theo dõi các phòng ban liên quan thực hiện việc chuyển văn phòng làm việc

Toàn thể CB-CNV cập nhật và thực hiện theo thông báo này.

                 Nơi nhận                                                                                                              TỔNG GIÁM ĐỐC

           - Như trên                                                                                                        

     - Lưu HRAD                                                                                                                   (Đã ký)

                                                                                                                                NGUYỄN HẢI LONG